🔴 Trực tiếp: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ DÒNG LINH MỤC THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU | 6-1-2024


Thánh lễ truyền chức Linh mục và Phó tế Dòng Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu Việt Nam (SCJ), do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Giáo phận Mỹ Tho chủ sự vào lúc 8:30 thứ Bảy ngày 6-1-2024 tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Phaolô Bình Tân (280 Vành Đai Trong, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo