Bài giảng của ĐGM Phụ tá Giuse Bùi Công Trác trong thánh lễ Tạ ơn tại nhà Hưu dưỡng các linh mục TGP Sài Gòn


Bài giảng của ĐGM Phụ tá Giuse Bùi Công Trác trong thánh lễ Tạ ơn tại nhà Hưu dưỡng các linh mục TGP Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo