CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 245 - Mc 1, 29-39, Sứ vụ ở vùng ngoại biên - CN 4.2.2024 - Lm. QUANG UY, DCCT

CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 245 - Mc 1, 29-39, Sứ vụ ở vùng ngoại biên - CN 4.2.2024 - Lm. QUANG UY, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo