Học Thánh Kinh 📖 Phần 4: CÁC SÁCH GIÁO HUẤN - KHÔN NGOAN (tt) | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

Học Thánh Kinh 📖 Phần 4: CÁC SÁCH GIÁO HUẤN - KHÔN NGOAN (tt) | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

DẠY VÀ HỌC KINH THÁNH do Lm Ignatio Hồ Văn Xuân - Tổng Đại diện TGP Sài Gòn giảng dạy trực tuyến vào lúc 19:30 thứ Hai & thứ Tư hàng tuần trên kênh YouTube Tổng Giáo phận Sài Gòn. Phần 4: CÁC SÁCH GIÁO HUẤN - KHÔN NGOAN 1. Sách Giảng viên 2. Sách Diễm ca 3. Sách Khôn ngoan 4. Sách Huấn ca

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo