Bài giảng trong Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá năm B, do Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang chủ sự

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo