Bài huấn dụ của ĐTC trong buổi Tiếp kiến chung 06/03/2024: Chống lại tính kiêu ngạo bằng sự khiêm nhường


Bài huấn dụ của ĐTC trong buổi Tiếp kiến chung 06/03/2024: Chống lại tính kiêu ngạo bằng sự khiêm nhường

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo