CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 248 - Gioan 2, 13-25 - Thanh tẩy Đền Thờ để Chúa ngự - Lm. LÊ QUANG UY, DCCT


CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 248 - Gioan 2, 13-25 - Thanh tẩy Đền Thờ để Chúa ngự - Lm. LÊ QUANG UY, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo