Chúa Nhật Thánh Lễ Phục Sinh - Năm B | Chủ tế: Cha Phạm Quang Hồng & QN Nguyễn Kim Sơn | 31-03-2024


Chúa Nhật Thánh Lễ Phục Sinh - Năm B | Chủ tế: Cha Phạm Quang Hồng & QN Nguyễn Kim Sơn | 31-03-2024

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo