🔴Thánh lễ trực tuyến 09g30 ngày 27/03/2024 | Thánh Lễ Làm Phép Dầu | Giáo phận Mỹ Tho


🔴Thánh lễ trực tuyến 09g30 ngày 27/03/2024 | Thánh Lễ Làm Phép Dầu | Giáo phận Mỹ Tho

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo