🔴Thánh lễ trực tuyến: THỨ SÁU TUẦN V MÙA CHAY| 17:30 ngày 22-3-2024 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG


🔴Thánh lễ trực tuyến: THỨ SÁU TUẦN V MÙA CHAY| 17:30 ngày 22-3-2024 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo