🟣TĨNH TÂM GIỚI DOANH NHÂN CÔNG GIÁO - THÁNH LỄ CN IV MÙA CHAY NĂM B | 10:30 ngày 10-3-2024


🟣TĨNH TÂM GIỚI DOANH NHÂN CÔNG GIÁO - THÁNH LỄ CN IV MÙA CHAY NĂM B | 10:30 ngày 10-3-2024

Tĩnh tâm Giới Doanh nhân Công giáo do ĐGM Phụ tá Giuse Bùi Công Trác giảng phòng vào lúc 9:00 và chủ sự thánh lễ Chúa nhật IV mùa Chay năm B lúc 10:30 ngày 10-3-2024 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo