TĨNH TÂM MÙA CHAY - Buổi 1: GIA ĐÌNH GẶP GỠ CHÚA GIÊSU - Lm. LÊ QUANG UY, DCCT - Đền Đức Mẹ HCG Huế


TĨNH TÂM MÙA CHAY - Buổi 1: GIA ĐÌNH GẶP GỠ CHÚA GIÊSU - Lm. LÊ QUANG UY, DCCT - Đền Đức Mẹ HCG Huế

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo