TĨNH TÂM MÙA CHAY: LÒNG MẾN - Gx. Lâm Sơn, Gp. Hà Tĩnh - Lm. Giuse Quang Uy, DCCT, buổi 3, 8.3.2024

TĨNH TÂM MÙA CHAY: LÒNG MẾN - Gx. Lâm Sơn, Gp. Hà Tĩnh - Lm. Giuse Quang Uy, DCCT, buổi 3, 8.3.2024

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo