🔴 Trực tiếp: Lễ kính Thánh Giuse "BỔN MẠNG ĐỀN CÔNNG CHÍNH" lúc 08:00 ngày 19/03/2024 tại Đền Công Chính Sài Gòn


🔴 Trực tiếp: Lễ kính Thánh Giuse "BỔN MẠNG ĐỀN CÔNNG CHÍNH" lúc 08:00 ngày 19/03/2024 tại Đền Công Chính Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo