Trực tuyến: Thánh lễ tạ ơn mừng 24 năm tôn phong Chân phước Anrê Phú Yên (17h00 - 04/3/2024)


Trực tuyến: Thánh lễ tạ ơn mừng 24 năm tôn phong Chân phước Anrê Phú Yên (17h00 - 04/3/2024)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo