Bài giảng của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Trong ngày hội Ơn Gọi Giáo Phận Phú Cường 2024.


Bài giảng của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Trong ngày hội Ơn Gọi Giáo Phận Phú Cường 2024.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo