🔴Thánh lễ trực tuyến: THỨ HAI TUẦN VII PHỤC SINH | 17:30 NGÀY 13-5-2024 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG


🔴Thánh lễ trực tuyến: THỨ HAI TUẦN VII PHỤC SINH | 17:30 NGÀY 13-5-2024 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo