Trực tuyến Thánh lễ 9g30 ngày 01/06/2024 | Thứ Bảy - Lễ Phong Chức Phó Tế | Giáo phận Mỹ Tho


Trực tuyến Thánh lễ 9g30 ngày 01/06/2024 | Thứ Bảy - Lễ Phong Chức Phó Tế | Giáo phận Mỹ Tho

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo