CHÉN CƠM HÀNG NGÀY số 257 - Lễ Mình Máu Chúa năm B, CN 2.6.24 - Mc 14, 12-16 - Lm. Giuse LÊ QUANG UY


CHÉN CƠM HÀNG NGÀY số 257 - Lễ Mình Máu Chúa năm B, CN 2.6.24 - Mc 14, 12-16 - Lm. Giuse LÊ QUANG UY

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo