Gương Phêrô & Phaolô: tôn trọng khác biệt-hiệp nhất trong điều chính yếu 29.6.2024| ĐGM. Phero Kiều Công Tùng


Gương Phêrô & Phaolô: tôn trọng khác biệt-hiệp nhất trong điều chính yếu 29.6.2024| ĐGM. Phero Kiều Công Tùng

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo