🔴Thánh lễ trực tuyến: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ | 17:30 ngày 28-6-2024 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG


🔴Thánh lễ trực tuyến: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ | 17:30 ngày 28-6-2024 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo