🔴Thánh lễ trực tuyến:SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ | 17:30 ngày 24-6-2024 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG


🔴Thánh lễ trực tuyến:SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ | 17:30 ngày 24-6-2024 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo