🔴Trực tiếp: Lễ kính Thánh Giuse lúc 16:30 ngày 05/06/2024 tại Đền Công chính


🔴Trực tiếp: Lễ kính Thánh Giuse lúc 16:30 ngày 05/06/2024 tại Đền Công chính

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo