🔴Trực tiếp: Thánh lễ Truyền chức Linh mục Gp. Phát Diệm 6g30, thứ Sáu 7.6.2024


🔴Trực tiếp: Thánh lễ Truyền chức Linh mục Gp. Phát Diệm 6g30, thứ Sáu 7.6.2024

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo