Mẹ Maria Trong Cuộc Đời Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận - Lm Nguyễn Huy Bảo - Đại Hội Thánh Mẫu La Vang


Mẹ Maria Trong Cuộc Đời Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận - Lm Nguyễn Huy Bảo - Đại Hội Thánh Mẫu La Vang


Giảng Thuyết: Linh Mục Nguyễn Huy Bảo, J.C.D.
Đề Tài: Mẹ Maria Trong Cuộc Đời Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

Sau ngày Sài Gòn thất thủ năm 1975, Đức Cha Nguyễn Văn Thuận bị nhà nước Việt Nam bỏ tù 13 năm, trong đó có 9 năm biệt giam. Nhà cầm quyền không tuyên hay kết án ngài. Ở tù, ngài dâng Thánh Lễ với ba giọt rượu, và một giọt nước, trong lòng bàn tay. Ngài cảm hóa nhiều cai tù, và cán bộ. Năm 1991, ngài bị trục xuất khỏi quê hương. Được tấn phong hồng y năm 2001, Đức Cha Thuận luôn xác tín rằng cuộc đời ngài có sự che chở đặc biệt của Thánh Mẫu Thiên Chúa. Qua đời ngày 16 tháng 9 năm 2002, Giáo Hội mở án phong thánh cho ngài ngày 17 tháng 9 năm 2007. Ngày 4 tháng 5 năm 2017, Đức Thánh Cha Phanxicô ký sắc lệnh nhìn nhận ngài đã sống các nhân đức Kitô giáo cách anh hùng, và qua đó công bố ngài là Bậc Đáng Kính. Buổi hội thảo này đào sâu những sự kiện về Đức Mẹ Maria trong cuộc đời của một vị Hồng Y Việt Nam tài đức.
Cha Nguyễn Huy Bảo là linh mục triều thuộc Tổng Giáo Phận Los Angeles. Năm 2010, Cha thành công đệ trình luận án Cao Học Thần Học về linh đạo Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Nhiều tài liệu và văn bản gốc được khảo cứu ở Việt Nam. Năm 2011, Bộ Tuyên Án Phong Thánh cho Đức Hồng Y Thuận mời cha làm chứng về cuộc đời của vị Tôi Tớ Chúa. Năm 2016, Đức Tổng Giám Mục địa phương gửi cha sang du học tại Roma. Năm 2021, cha hoàn tất chương trình học vấn, và thành công đệ trình luận án Tiến Sĩ Giáo Luật, hạng tối ưu, summa cum laude. Cha Bảo từng là giảng viên tại Đại Hội Giáo Lý Los Angeles (Religious Education Congress) và tại Đại Hội Giáo Lý Việt Nam Toàn Quốc (Hoa Kỳ). Cha hiện đang phục vụ tại Tòa Án Hôn Phối thuộc Tổng Giáo Phận Los Angeles, trong cương vị luật sư biện hộ và thẩm phán. Cha cũng là giáo sư giáo luật tại Đại Chủng Viện Thánh Gioan, thành phố Camarillo.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo