CHÉN CƠM HÀNG NGÀY số 262 - Chúa Nhật 14 TN năm B 7.7.2024 - Mc 6, 1-6 - Lm. Giuse LÊ QUANG UY, DCCT


CHÉN CƠM HÀNG NGÀY số 262 - Chúa Nhật 14 TN năm B 7.7.2024 - Mc 6, 1-6 - Lm. Giuse LÊ QUANG UY, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo