Đài phát thanh Vatican, thứ ba 20.06.2017

Đài phát thanh Vatican, thứ ba 20.06.2017

Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Hướng đi của cộng đoàn Emmanuel thuộc phong trào Canh tân trong Thánh Linh
- Chứng tá của người nữ tu giúp các phụ nữ thuộc giai cấp cùng đinh ở Ấn Độ tìm được công ăn việc làm và thay đổi cuộc sống
- Linh hồn bất tử hay phục sinh tức khắc

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes