Đón Xem Trực Tiếp

Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Bài Giảng - Thánh Lễ - Tĩnh Tâm

Mẹ Maria

Latest Posts

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật XXXII Thường Niên B - Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 6g30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn

23:31:00 0

Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật XXXII Thường Niên B - Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 8g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn

23:30:00 0

Trực Tiếp: THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH TÔN VINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - Gp.Bùi Chu

23:28:00 0

Ngày 18.11 Thánh Rose Philippine Duchesne

20:22:00 0

Trực tiếp: Diễn nguyện mừng kính các Thánh Tử đạo Việt Nam tại Giáo xứ Đền Thánh Đông Phú, Gp.Thái Bình

20:21:00 0

Thánh Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn 17/11/2018

20:18:00 0

Thánh lễ Chúa Nhật 33 Quanh Năm 18/11/2018 dành cho những người không thể đến nhà thờ

20:01:00 0

Trực tiếp: Đêm diễn nguyện Hành Trình Thánh Ân tại Nhà thờ Thánh Linh - Fountain Valley

10:00:00 0

Lời Hằng Sống Thứ Bảy 17. 11. 2018 KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN - Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

22:46:00 0

Ngày 17.11 Thánh Elizabeth ở Hungary

22:44:00 0

Bài chia sẻ về Mẹ Maria: “Mẹ Maria, bà góa đã trao chính Con mình cho nhân loại” – Nhà Thờ Chợ Đũi, thứ tư 14.11.2018 – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT.

22:43:00 0

TẠ ƠN CHÚA CÙNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM | THÁNH CA

22:33:00 0

Cha Vũ Thế Toàn Chia Sẻ Tại ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XVI - GP Hải Phòng

22:31:00 0

Ngày 16.11 Thánh Gertrude Cả

22:44:00 0

Lời Hằng Sống Thứ Sáu 16. 11. 2018 BƯỚC ĐI VỚI CHÚA - Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

22:44:00 0

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 15/11/2018: Cảnh giác nọc độc báo Ý trong vụ hài cốt tại Tòa Sứ Thần ở Rome

19:26:00 0

Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Năm 15/11/2018

19:25:00 0

BÀI CHIA SẺ CỦA ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH TẠI ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO TỈNH HÀ NỘI TẠI HẢI PHÒNG

19:24:00 0

Nhà thờ Mặc Bắc giáo xứ có 4 vị thánh tử đạo

19:23:00 0

Ngày 15.11 Thánh Alberto Cả

19:21:00 0

Lời Hằng Sống Thứ Năm 15. 11. 2018 ĐÓN NHẬN NƯỚC THIÊN CHÚA - Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

19:20:00 0

Đức Thánh Cha : Nói hành là giết người (14.11.2018)

00:00:00 0

KHAI MẠC ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO TỈNH HÀ NỘI LẦN THỨ XVI TẠI HẢI PHÒNG

14:00:00 0

Lời Hằng Sống Thứ Tư 14. 11. 2018 BIẾT ƠN Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

22:22:00 0
Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes