Tìm Hiểu Sống Đạo với Lm Mattheu Nguyễn Khắc Hy, SS


Chương Trình Tìm Hiểu Sống Đạo kỳ này do Cha Nguyễn Khắc Hy phụ trách sẽ nói về Nam Duc Tin va Công Đồng Vatican II trong cuoc song Kito huu ngay nay.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes