NHÀ THỜ ĐÁ PHÁT DIỆM (NHÀ THỜ TRÁI TIM ĐỨC MẸ)TRONG QUẦN THỂ NHÀ THỜ PHÁT DIỆM, CÓ NGÔI NHÀ THỜ NHỎ ĐƯỢC LÀM BẰNG ĐÁ NÊN ĐÂY CŨNG ĐƯỢC GỌI LÀ NHÀ THỜ ĐÁ. NGÔI NHÀ THỜ NÀY ĐƯỢC CỤ SÁU "TRẦN LỤC" DÂNG KÍNH TRÁI TIM ĐỨC MARIA

VIDEO SƠ MARIA ĐINH THỊ LAN, DÒNG MẾN THÁNH GIÁ PHÁT DIỆM GIỚI THIỆU VỀ Ý NGHĨA BÊN TRONG NHÀ THỜ


-----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: 
http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
-----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes