LOAN BÁO TIN MỪNG: Tìm hiểu về công cuộc truyền giáo của cha Đắc Lộ ở Đàng Trong từ năm (1640 -- 1645).Cha Đắc Lộ là ai? Ngài đã đến truyền giáo ở Đàng Trong Việt Nam từ khi nào? Đâu là hoa trái của công cuộc truyền giáo này. Trong đoạn video tuần này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về công cuộc truyền giáo của cha Đắc Lộ ở Đàng Trong từ năm (1640 -- 1645).

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes