LOAN BÁO TIN MỪNG (14): Sơ Lược về công cuộc truyền giáo tại Việt nam của Hội Thừa Sai Paris...
Sơ Lược về công cuộc truyền giáo tại Việt nam của Hội Thừa Sai Paris.
Hội Thừa Sai Paris (MEP) ra đời khi nào?
Các Giám mục đầu tiên đến Việt Nam là ai?
Giáo Hội Việt Nam chính thức có giáo phận từ khi nào?
Công đồng đầu tiên của Hội Thánh Việt Nam được tổ chức tại đâu?
Nội dung của Công đồng gồm những gì?
Hội Thừa Sai Paris (MEP) đã đóng góp gì cho Giáo Hội Việt Nam?

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes