Sống Lời Chúa Thứ Hai tuần I Mùa Vọng A - 28.11.2016 - Dòng Chúa Cứu Thế VNSống Lời Chúa Thứ Hai tuần I Mùa Vọng A   28.11.2016 - Dòng Chúa Cứu Thế VN

“Tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.” (Mt 8,8 )

Lm Antôn Lê Ngọc Thanh CSsR
Lm Giuse Nguyễn Quốc Toản CSsR

http://Denmaxemtv.com tổng hợp lại từ Đức Mẹ Tv và Amen Tv

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo