Thánh Lễ Chúa Nhật 1A Mùa Vọng ngày 27-11-2016Thánh Lễ Chúa Nhật 1A Mùa Vọng do Lm. Giuse Hồ Nguyễn Anh Nghĩa, C.Ss.R chủ tế và thuyết giảng ngày 27-11-2016 tại Đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tĩnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại ở Long Beach miền Nam California, USA

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo