Hơn 1 triệu trẻ em Việt Nam làm việc trong môi trường độc hạiTại hội thảo hướng dẫn thực hiện "Chương trình Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 - 2020", Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động là ông Đặng Hoa Nam cho biết vì đói nghèo mà hơn 1 triệu lao động trẻ phải làm việc trong các nghề bị cấm sử dụng lao động chưa thành niên, và việc ngăn chặn cũng như giảm thiểu đang là vấn đề thách thức tại Việt Nam. 

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo