(VOA) Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Burning BridgesChào mừng các bạn đến với chương trình Anh ngữ trong Một phút. Nếu bạn nghe thấy câu nói này thì có phải nó có nghĩa là cây cầu đang cháy không?

Khi bạn “burn a bridge” thì thực ra là bạn không đốt cháy cái gì cả. Nhưng bạn lại đang làm điều gì đó nguy hiểm.

Trong chiến tranh, binh lính thường đốt cầu để cắt đường tiếp tế của quân thù. Nhưng việc đốt cầu cũng có nghĩa là những người lính này không thể rút về chỗ cũ được. Vì vậy khi bạn đốt một cây cầu là bạn cắt hẳn liên lạc với những người hoặc những cơ hội mà bạn có thể cần lại sau này.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo