Ngày 29.08: Lễ thánh Gioan Tẩy Giả bị trạm quyết


Ngày 29.08: Lễ thánh Gioan Tẩy Giả bị trạm quyết

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo