Ngày 28.08: Kính thánh Augustinô, vị thánh Giáo Phụ nổi danh nhất trong nền văn hoá Tây PhươngNgày 28.08: Kính thánh Augustinô, vị thánh Giáo Phụ nổi danh nhất trong nền văn hoá Tây Phương

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo