Giảng lễ Chúa Nhật 29 TN A_Truyền Giáo 8g 00– Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện CSsR 22/10/2017"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu Phép Rửa sẽ được cứu độ; còn ai không tin thì sẽ bị kết án" (Mc 16,15-16)


Giảng lễ Chúa Nhật 29 TN A_Truyền Giáo 8g 00– Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện CSsR 22/10/2017 www.dcctvn.org

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes