Người Kitô sống trong trần thế - Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, 22.10.2017Hôm nay là Chúa Nhật - Ngày Thế Giới Truyền Giáo: "Sứ mạng truyền giáo nơi trọng tâm của Giáo hội", 22-10-2017

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes