Học tiếng Anh qua phim ảnh: Crooked cops - Phim CHIPS (VOA)
Chào mừng các bạn đến với chương trình English @ the Movies, giới thiệu với các bạn các cụm từ Anh Mỹ bạn nghe thấy trên phim.
Câu nói mà chúng ta sẽ học hôm nay là “crooked cops” trong bộ phim “CHIPS.” Đây là bộ phim về Đội cảnh sát giao thông California. Nhân viên của đội này đi xe máy trên đường phố Los Angeles. Một nhân viên liên bang đang bí mật theo dõi nhóm này.
“Crooked cops – cảnh sát biến chất” có nghĩa là cảnh sát làm những việc bất hợp pháp. Cops là một từ khác của từ cảnh sát. Trong bộ phim, một nhân viên liên bang được giao điều tra những cảnh sát nào đang làm những việc phi pháp. Khi bạn vi phạm luật thì bạn đang làm những việc không ngay thẳng, trái ngược với từ “straight.”

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes