Ngữ pháp Thông dụng: Cách dùng Prefer, Would Prefer, Would Rather (VOA)
Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Thông dụng. Có rất nhiều cách để nói mình ưa thích cái gì hơn, bao gồm “prefer” “would prefer” và “would rather.” Nhưng mỗi từ/cụm từ lại có cách dùng khác nhau và mang ý nghĩa hơi khác một chút. Cùng theo dõi video hôm nay với VOA để tìm hiểu về cách sử dụng chúng các bạn nhé!
Prefer diễn tả thích hay không thích nói chung, và thứ chúng ta muốn. Những cách nói “would prefer” và “would rather” thì cụ thể hơn. Thông thường chúng có thể được dùng luân phiên nhau. “I would rather see a movie today.” “I would prefer to see a movie today.”

Chúng ta dùng động từ nguyên mẫu sau “would rather” và “than.” Ngoài ra nếu dùng cùng một động từ thì thông thường chúng ta sẽ không lặp lại sau “than.” “Would rather” dùng với “than” còn “would prefer” dùng với "rather than." Ngoài ra dạng viết tắt của “I would rather” hoặc “I would prefer” là “I’d rather” và “I’d prefer.”
Ở thì quá khứ, chúng ta sẽ có: would rather have + quá khứ phân từ. Như là: “I’d rather have gone to the movies last night.”

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes