Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Bảy, ngày 14.10.2017
Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Bảy, ngày 14.10.2017: 
1. Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 13.10.2017- Tỉnh thức và xét mình để khỏi sa chước cãm dỗ
2. LHS Thứ Bảy 14.10.2017- PHƯỚC CHO NGƯỜI NGHE VÀ THỰC HÀNH
3. Phim ngắn: XƯNG TỘI

----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com/
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes