Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Sáu, ngày 20.10.2017
Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Sáu, ngày 20.10.2017: 
1. Đức Thánh Cha giảng lễ tại nhà nguyện Marta ngày 19.10.2017: "Đừng đánh mất chìa khóa của sự hiểu biết"
2. Lời Hằng Sống Thứ Sáu 20.10.2017- NGÔN SỨ THẬT, NGÔN SỨ GIẢ
3. Tin Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay

----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com/
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes