Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Tư, ngày 25.10.2017
Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Tư, ngày 25.10.2017:
1. Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico ngày 24.10.2017
2. Lời Hằng Sống Thứ Tư 25.10.2017- ĐƯỢC CHO NHIỀU SẼ BỊ ĐÒI NHIỀU
3. Sống màu nhiệm Mân Côi hằng ngày với Mẹ Maria: NĂM SỰ MỪNG

----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com/
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes