Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Bảy, ngày 28.10.2017
Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Bảy, ngày 28.10.2017: 
1. ĐỨC THÁNH CHA GỬI THÔNG ĐIỆP ĐẾN HỘI NGHỊ 'TUẦN LỄ XÃ HỘI'
2. Đức Thánh Cha trò chuyện với phi hành đoàn trên trạm không gian quốc tế
3. Ngày 28.10- Kính thánh Simon và Giuda Tông đồ
4. Lời Hằng Sống Thứ Bảy 28.10.2017- BỎ “ĐẢNG” THEO CHÚA
5. Hội luận Cà phên đá: DoCat - phải làm gì?
----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com/
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes