Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Ba, ngày 31.10.2017
Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Ba, ngày 31.10.2017:
1. Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 30-10-2017- Câu chuyện Cha Piô Năm Dấu Thánh và các linh hồn
2. Thánh lễ tại nhà nguyện Marta 30.10.2017- Mục tử tốt lành gần gũi dân chúng và có lòng trắc ẩn
3. Bài giảng Thánh lễ Công Lý & Hòa Bình tại Thái Hà: "CÂU CHUYỆN THỰC TẾ VỀ THỰC TRẠNG CỦA ĐẤT NƯỚC" - Lm- Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong.
4. Lời Hằng Sống Thứ Ba 31.10.2017- NƯỚC TRỜI CỦA TĂNG TRƯỞNG BIẾN ĐỔI

5. Giáo Hội Năm Châu - Những thống khổ người Công Giáo Nga phải chịu dưới thời cộng sản

----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com/
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes