Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 30/10/2017: Câu chuyện Cha Piô Năm Dấu Thánh và các linh hồn• Là Kitô hữu, chúng ta không thể “bình chân như vại”, và không chiến đấu chống lại sự ác. • Tâm điểm của cuộc đời tôi là gì? • Thiên đàng là mục tiêu niềm hy vọng Kitô giáo. • Thần tiền đã để nhiều trẻ em bị chết đói Cuối cùng là Câu chuyện Cha Piô Năm Dấu Thánh và các linh hồn

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes