Rước kiệu & Thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Fatima tại Thánh Địa Fatima - Bồ Đào Nha (13.10.2017)
Cùng hướng lòng về Thánh Địa Fatima hiệp thông với Giáo Hội Hoàn Vũ. Xin dâng nước Việt Nam thân yêu cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. (13.10.2017)
----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes