Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen ngày 21.10.2017
Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen
* Thời gian: thứ Bảy, ngày 21.10.2017
* Địa điểm: Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
* Chủ sự: Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám Mục Giáo Phận Kon Tum.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes